header banner
Default

Bisikleti Kim Buldu ve Ne Zaman İcat Edildi?


Haberler

Bisiklet Ne Zaman, Kim Tarafından İcat Edildi? Bisikleti Kim Buldu?

GNS

Eğlence, ulaşım ve spor açısından kullanılan aynı zamanda sağlık açısından da son derece yararlı olan bir taşıttan bahsedeceğiz sizlere; bisiklet. Tarihte önemli bir yer tutan taşıtlardan biri olan bisikletin ne zaman ve kim tarafından icat edildiği merak ediliyor. Bisikletin icadı özellikle öğrenciler için güzel bir araştırma konusu oluyor. Peki bisikleti kim icat etti? bisiklet ne zaman icat edildi? Bisiklet ilk olarak kim tarafından kullanıldı? 

Gelin birlikte bakalım. 👇🏻

Bisiklet Ne Zaman, Nerede İcat Edildi?

VIDEO: BİSİKLET İLK NASIL BULUNDU ? (BİSİKLET NEREDE NE ZAMAN VE KİM TARAFINDAN İCAT EDİLMİŞTİR ) Downhill
İlk Nasıl Bulundu ?

Bisiklet Ne Zaman, Nerede İcat Edildi?

Bisikletin ortaya çıkışı 19. yüzyıl başlarında olmuştur. Kısa süre içerisinde önemli bir taşıt ve ulaşım aracı haline gelmiştir. Tüm dünyada hızla yayılmıştır. İlk iki tekerlekli araç 1818'de Paris'te üretilmiştir. Bahsi geçen aracın pedalı ve vitesi yoktur. Sürücü, ayaklarıyla aracı iterek hareket ettirmektedir. 

Daha sonrasında 1839'da İskoçyalı McMillan, daha gelişmiş bir araç üretmiştir. Pedalların yerini tutan ön ve arka tekerleklere monte edilen bir sistem meydana gelmiştir. 1861'de Fransa'da, Pierre Michaux ve oğlu günümüzde kullanılan bisikletin benzerini üretmiştir. 1884 yılında H.J. Lawson, zincir ve dişleri bulunan, arka tekerleğin itmesi ile hareket kabiliyeti kazanan bisikleti üretmiştir. 

1888 yılında James Moore, Dunlop firmasına ait hava ile şişirilen lastikleri kullanmış ve Belfast'ta yeni bir bisiklet türü meydana getirmiştir. 19001-19006 yıllarında vites sistemi kullanılmaya başlanmıştır.

Bisikleti Kim İcat Etti?

VIDEO: Bisiklet: Kim, Ne Zaman İcat Etti?
Bisiklet Atölyesi (Ride&bike)

Bisikleti Kim İcat Etti?

Bisikletin ilk ne zaman ve kim tarafından icat edildiği farklı görüşlerce değişmektedir. Bunlardan bir tanesi 1790'lı yıllarda Comte de Sivrac'ın 'Celeripede' adını vermiş olduğu, iki tekerleği bulunan, sert ahşap çerçeveden oluşan ve pedalı bulunmayan aletidir. Gidonu ve selesi olmayan bu bisiklet, süren kişinin vücudunu sağa ve sola hareket ettirmesi ile değişiyordu. 

1817 yılında Alman Baron Karl Von, Sivrac'ın ürettiği bu bisikletlere gidon ve sele yerleştirdi. Buna 'draisienne' adını verdi. Bahsi geçen bisikletin kütlesi 22 kilogramdı. Aracın ahşap çerçevesi, demir tekerlekleri, jantları ve freni bulunuyordu fakat yine de pedalı yoktu.

Bisikletin İcadı

VIDEO: İLK BİSİKLETTEN GÜNÜMÜZE BİSİKLETİN İCADI
4N

Bisikletin İcadı

Diğer bir görüşe göre dünyada bilinen ilk iki tekerlekli araç Baron Karl de Drais de Sauerbrun'un tahta malzemeler ile bir araya getirdiği ve 6 Nisan 1818'de Paris'te sergilediği 'drezin' isimli taşıttır. Bu aletin hareket edebilmesi için binen kişinin yerden destek alması gerekmekteydi. İskoç Kirk Patrick McMillan, 1839 yılında pedalı bulunca, bisiklet bugünkü görünümüne en yakın halini almaya başladı. Bisikletin göbeğine demir çubuklar ve pedallar eklendi. Kullanıcı krank miliyle ön tekerleğe bağlanan pedalları ayağı sayesinde öne ve arkaya sallayarak, arka tekerleği hareket ettirebiliyordu. Bu da diğer bisikletlere kıyasla yeni halinin daha hızlı olmasını sağladı.

Bisikletin Tarihçesi

VIDEO: İlk bisikleti kim icat etti? (Who invented the first bicycle?)
BORSA AKADEMİ

Bisikletin Tarihçesi

Bisiklet günümüzdeki halini alana kadar çok farklı modellere büründü. 1850'li yıllara değin denge probleminin aşılması için üçüncü ve dördüncü tekerleğin de dahil olduğu yeni tasarımlar meydana geldi. Fakat pedal ve çevirme kolunun devreye girmesi ile tasarımda işleyen problemler bunun yaygınlaşmasını önledi. 

1960'lı yıllarda Fransız Pierre Michaux'un oğlu ile birlikte geliştirdiği 'velocipede' adındaki bisiklette, pedallar ön tekerleğe sabitlendi. Bu sayede sürücü, pedalı hızlı bir şekilde çevirme imkanına sahip oldu. Fakat bu bisikletin ağırlığı dolayısıyla yoldaki her çukur ve tümsekte kullanıcı son derece rahatsız oluyordu. Bu sebepten Michaux ve oğlunun geliştirdiği bisiklet modeli 'kemik titreten' adıyla anılıyordu.

s-9d35764303cd927c37e10a1dfd551f4db6e51cb8

1868'de Traffault, tekerlekleri kauçuktan yapılmış lastik ile kapladı. Bu sayede yoldaki çukur ve tümseklerin etkisi, verdiği rahatsızlık bir nebze azaldı. 

1870'lerin başında İngiliz James Starley, daha hızlı hareket sağlama düşüncesiyle ön tekerlekleri, arka tekerleğe oranla daha büyük olan bir bisiklet tasarımını hayata sundu. Bu bisiklet şekli dolayısıyla dönemin en büyük ve en küçük İngiliz metal paraları ile anılarak 'penny farthing' şeklinde adlandırıldı. Pedalları ön tekerlekte yer alan bu bisiklete binmek son derece zordu. Bisikletin devrilme ihtimali de son derece yüksekti. Hızı beklenildiği kadar fazla artırmadığı görülen bisikletin üretimi de durduruldu.

Günümüze En Yakın Bisiklet Tasarımı

VIDEO: Teknoloji 101 | BİSİKLET ve MOTOSİKLET Nedir? Nasıl Çalışır? Kim İcat Etti?
Bilim 101

Günümüze En Yakın Bisiklet Tasarımı

Günümüzde kullanılan bisiklete en yakın tasarım gidonu ve selesi bulunan 1885 yılı İngiliz John Kempp Starley tarafından icat edildi.

Bu İçerik de İlginizi Çekebilir

VIDEO: Bisikletin İcadı ve Tarihi - Tarihçesi
Odestek Com

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Sources


Article information

Author: Edwin Hatfield

Last Updated: 1698384481

Views: 943

Rating: 4.8 / 5 (94 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Hatfield

Birthday: 1997-10-16

Address: 427 Pitts Lake, Sandraburgh, TX 18179

Phone: +3963543921577166

Job: Surveyor

Hobby: Ice Skating, Coffee Roasting, Chess, Video Editing, Kite Flying, Photography, Skydiving

Introduction: My name is Edwin Hatfield, I am a variegated, proficient, capable, Determined, frank, unswerving, dedicated person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.