header banner
Default

Borç yapılandırma ve vergi ödemeleri için son ödeme günü uzatıldı


Table of Contents

  Vergi ve borç yapılandırma ödemelerinde son ödeme tarihi uzatıldı.

  Son ödeme tarihi 31 Ağustos'ta sona eren sigorta prim borçlarının son ödeme süresi 3 Ağustos 2023 saat 23.59'a kadar uzatıldı.

  Yapılandırma kapsamındaki diğer vergi ve idari para cezalarına ilişkin borçlar ise 4 Ağustos Cuma günü sonuna kadar ödenebilecek.

  MTV'NİN İKİNCİ TAKSİDİ İÇİN DE SÜRE UZATILDI

  Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemeleri için süre de 4 Ağustos'a kadar uzatıldı.

  Karar, vergi daireleri ve internet üzerinden yapılan ödemelerde yaşanan yoğunluk nedeniyle alındı.

  PEŞİN YA DA TAKSİTLE ÖDENEBİLECEK

  "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" kapsamındaki yapılandırma düzenlemesinden yararlanılması için başvuru süresi 3 Temmuz'da sona erdi.

  Yapılandırılan borçlar, yapılan tercihe göre peşin veya aylık dönemlerle azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebiliyor.

  Yapılandırılan borçların peşin ödenmesi için tanınan süre de 3 Ağustos'ta dolacak.

  Taksitle ödemeyi tercih edenlerin, birinci ve ikinci taksit ödemelerini yine bu tarihe kadar yapması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Kararı ile ilk taksit ödeme süresi uzadığından birinci ve ikinci taksitler aynı sürede ödenecek.

  Yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edilebilmesi için ilk iki taksitin süresinde ve tam ödenmesi şartı bulunuyor.

  Başvuru sırasında tercih edilen taksit sayısından daha az sayıda taksitle ödeme yapılması mümkün olup bu durumda, ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilecek.

  Taksitle ödeme seçeneği tercih edildiği halde, ay sonuna kadar yapılandırılan tutarın tamamının ödenmesi durumunda ise peşin ödeme indiriminden yararlanılabilecek.

  Yapılandırılan borçların tamamının ay sonuna kadar peşin olarak ödenmesi halinde yapılandırılan borçlara katsayı uygulanmayacak. Yİ-ÜFE oranları esas alınarak hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılacak.

  Yapılandırılan borç, sadece fer'i alacak ise hesaplanan Yİ-ÜFE tutardan yüzde 50 indirim, matrah veya vergi artırımı sonucu tahakkuk eden vergiden (damga vergisi hariç) yüzde 10 indirim devreye alınacak.

  ELEKTRONİK ORTAMDA ÖDENEBİLİYOR

  Ödemelerin, Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi "www.gib.gov.tr"den, ​​​​​​​İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulaması üzerinden elektronik ortamda yapılması imkanı bulunuyor.

  Yapılandırılan borçlar, anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartı ya da banka hesabından, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlardan, anlaşmalı bankaların şubelerinden, internet ve telefon bankacılığı ve mobil bankacılık gibi alternatif ödeme kanallarından, vergi dairesi veznelerinden ya da PTT şubelerinden ödenebiliyor.

  Sources


  Article information

  Author: George Suarez

  Last Updated: 1698718803

  Views: 1057

  Rating: 4.9 / 5 (83 voted)

  Reviews: 93% of readers found this page helpful

  Author information

  Name: George Suarez

  Birthday: 2000-05-29

  Address: 96058 Zachary Inlet Apt. 939, North Brittanymouth, WI 38972

  Phone: +3673870482925262

  Job: Veterinarian

  Hobby: Camping, Mountain Climbing, Hiking, Running, Tennis, Badminton, Calligraphy

  Introduction: My name is George Suarez, I am a clever, variegated, multicolored, fearless, unreserved, enterprising, treasured person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.