header banner
Default

Cryptoanalyse: Cardano (ADA) is in staat om deze beperking te overwinnen - BLOX | Nieuws


ADA heeft een bewogen maand achter de rug waarbij het 35% steeg, om vervolgens weer helemaal terug te zakken. Het is daarom goed om weer eens de Cardano grafiek erbij te pakken. Waar staat de munt nu, en wat kunnen we de komende tijd verwachten.

Het grote plaatje

VIDEO: Cardano ADA Price News Today - Elliott Wave Technical Analysis and Price Now! Price Prediction!
More Crypto Online

Om dit te analyseren, moeten we eerst alle belangrijke prijslevels uit de grafiek halen. Daarvoor gaan we eerst kijken naar de wekelijkse grafiek, waarbij elke candle voor 7 dagen staat. Op deze manier kunnen we ver terugkijken in het koersverleden om cruciale prijslevels te ontdekken.

Normaliter zien we veel sterke zones, maar in het geval van Cardano lijkt geen enkel prijspunt van zo’n groot belang. Het is daarom moeilijk om inkoop en verkoopmomenten te vinden in deze grafiek. Dit betekent gelukkig niet dat we niks met deze grafiek kunnen.

Zoals je kan zien heb ik één lijn uitgelicht (in het rood). Dit is de koers van het vorige laagtepunt op 0,2392 dollar. Sinds dat ADA zijn all time high heeft behaald, is de munt alleen maar gedaald. Simpelweg kunnen we dus helemaal niks met Cardano; het is riskant om ‘een vallend mes’ te vangen. Het is daarom belangrijk om een opwaartse trend te spotten vóórdat deze helemaal wordt uitgespeeld.

Een opwaartse trend begint altijd met een hoger hoogte- of een hoger laagtepunt. Als deze wordt opgevolgd door een nieuwe hoogte, kan je ervan uitgaan dat zo’n opwaartse trend wordt ingezet. Deze rode lijn heb ik daarvoor als leidraad. Als hier een candle onder sluit, verwacht ik dat de koers verder naar beneden zal dalen.

Deze zone is belangrijk

VIDEO: BITCOIN BLASTS INTO BREAKPOINT! CARDANO GEARS UP FOR MEGA MOVE!
Crypto Capital Venture

Helaas kunnen we voor de rest weinig zien op de wekelijkse grafiek. We gaan daarom ook even inzoomen op de 4-uurs variant. Hier staat elke candle voor een periode van 4 uur, en we zien dezelfde rode lijn als hierboven. Het enige andere verschil, is dat hier wel een belangrijke prijszone naar voren komt.

Ik heb het dan over de grijze zone van ongeveer 0,30 dollar. Elke keer als de koers van ADA hier aankwam, had het invloed op de koers. Deze plek heeft inmiddels al voor weerstand én voor ondersteuning gezorgd.

Op dit moment dit de munt onder deze zone, waardoor we weerstand ervaren. Het is daarbij opmerkelijk dat ADA – ondanks de daling onder 0,30 – nog geen lager laagtepunt heeft gemaakt op de 4-uurs grafiek. Er steekt wel een wick van de candle onder, maar deze werd opgekocht voordat deze sloot.

Daarmee is nog steeds een hoger hoogtepunt gemaakt. En het is goed om te zien dat deze een hoger hoogtepunt opvolgt. Zoals ik al eerder benoemde in de grafiek, is dit dé formule voor een opwaartse trend. De vraag is alleen of ADA genoeg kopers kan vinden om dat laatste duwtje over de grijze zone te geven. In dat geval blijft een opwaartse trend intact op de 4-uurs grafiek en kunnen we eindelijk weer een ADA zien van over de 0,30 dollar.

Sources


Article information

Author: Russell Kemp

Last Updated: 1698800403

Views: 958

Rating: 4.8 / 5 (47 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Russell Kemp

Birthday: 2018-08-14

Address: 038 Desiree Prairie Apt. 102, Samanthafurt, GA 44433

Phone: +3794843424806858

Job: Artificial Intelligence Specialist

Hobby: Cycling, Survival Skills, Reading, Aquarium Keeping, Card Games, Crochet, Gardening

Introduction: My name is Russell Kemp, I am a candid, talented, spirited, unswerving, unyielding, Precious, daring person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.